CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 299/ QĐ-UBND
Ngày kư

19/02/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Thu hồi đất lâm nghiệp do Công ty Cổ phần tập đoàn Hưng Hải chi nhánh B́nh Phước quản lư, chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời cho Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh thuê đất để đầu tư xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 1
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

299.pdf 151(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470