CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
739
Hide details for 20202020
33
Hide details for 11/202011/2020
2946/QĐ-UBND24/11/2020Attachment Icon Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Bất động sản An Phú chuyển đổi h́nh thức thuê đất
2941/QĐ-UBND23/11/2020Attachment IconĐấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Thanh B́nh thuộc xă Thanh B́nh, huyện Hớn Quản và phường Hưng Chiến, thị xă B́nh Long
2939/QĐ-UBND23/11/2020Attachment Icon Chấp thuận cho Doanh nghiệp tư nhân Phú Xuân chuyển đổi h́nh thức thuê đất
2938/QĐ-UBND23/11/2020Attachment IconThu hồi đất do UBND huyện Bù Đăng quản lư, cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thuê đất để xây dựng Pḥng giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh
2883/QĐ-UBND18/11/2020Attachment IconThu hồi đất khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 2) do sở Xây dựng quản lư, giao Văn pḥng Đăng kư đất đai thuộc sở TN&MT quản lư để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
2880/QĐ-UBND18/11/2020Attachment IconCho Công ty TNHH Chăn nuôi Thái An chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng trang trại chăn nuôi heo
2879/QĐ-UBND18/11/2020Attachment Icon Thu hồi đất của Ban QLRPH Lộc Ninh, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Vượng thuê đất để đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt mô h́nh công nghiệp, khép kín
2850/QĐ-UBND10/11/2020Attachment Icon Thu hồi đất thuộc quy hoạch khu trụ sở 05 cơ quan tỉnh, giao UBND thành phố ĐX quản lư
2837/QĐ-UBND13/11/2020Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và băi bỏ trong lĩnh vực bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành LĐ-TB&XH
2832/QĐ-UBND12/11/2020Attachment Icon Điều chỉnh Quyết định 2461/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh
2822/QĐ-UBND11/11/2020Attachment Icon Điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh
2820/QĐ-UBND11/11/2020Attachment IconThu hồi đất do Ban QLKKT quản lư, giao Văn pḥng Đăng kư đất đai thuộc sở TNMT quản lư để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
2814/QĐ-UBND10/11/2020Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch Kiến trúc và nâng cấp mức độ Dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
2814/QĐ-UBND10/11/2020Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch Kiến trúc và nâng cấp mức độ Dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
2813/QĐ-UBND10/11/2020Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh
2812/QĐ-UBND10/11/2020Attachment Icon Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh
2811/QĐ-UBND10/11/2020Công bố chuẩn hóa quy tŕnh giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành GD&ĐT trên địa bàn tỉnh
2804/QĐ-UBND10/11/2020Attachment Icon Điều chỉnh một số nội dung tại quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh, đồng thời chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thành Phương chuyển mục đích sử dụng đất để mở rộng dự án xây Khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tiến Hưng
2802/QĐ-UBND10/11/2020Attachment IconGiao dự toán thu, chi hoạt động thu phí, lệ phí năm 2020 của đơn vị
2797/QĐ-UBND09/11/2020Attachment Icon Thu hồi đất của ông Bùi Xuân Lễ và bà Bạch Thị Xuân, giao đất cho Giáo xứ Giuse để mở rộng cơ sở thờ tự
2796/QĐ-UBND09/11/2020 Điều chỉnh điện tích, mục đích sử dụng đất do Công ty Mỹ Lệ TNHH làm chủ đầu tư
2795/QĐ-UBND09/11/2020Attachment Icon Thu hồi đất của bà Lê Thị Ngọc Lan, giao đất cho Chùa Thanh An để mở rộng xây dựng cơ sở thờ tự
2794/QĐ-UBND09/11/2020Attachment Icon Điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh BP
2781/QĐ-UBND06/11/2020 Phê duyệt chương tŕnh dạy nghề cho lao động nông thôn
2770/QĐ-UBND06/11/2020Attachment IconThu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, cho Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất động sản Thành Phương thuê đất để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Tân Tiến 2
2769/QĐ-UBND06/11/2020Attachment IconThu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, cho Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất động sản Thành Phương thuê đất để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Tân Tiến 1
2764/QĐ-UBND05/11/2020Attachment IconThu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, cho Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất động sản Thành Phương thuê đất để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Tân Tiến 1
2758/QĐ-UBND03/11/2020Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo pḥng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh BP
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470