CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Hide details for 20072007
Hide details for 8/20078/2007
12/2007/CT-UBND16/08/2007Attachment IconVề việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007
của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế
tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
11/2007/CT-UBND01/08/2007Attachment IconVề việc tăng cường chỉ đạo công tác văn thư - lưu trữ
bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh
3/2007/CT-UBND15/08/2007Attachment IconVề việc triển khai thực hiện cuộc vận động
ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2007 - 2008
Show details for 7/20077/2007
Show details for 6/20076/2007
Show details for 3/20073/2007
Show details for 2/20072/2007
Show details for 1/20071/2007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470