CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Hide details for 20032003
Show details for 6/20036/2003
Hide details for 5/20035/2003
9/2003/CT-UB19/05/2003Attachment IconV/v Tăng cường kiểm tra, truy quét và xử lí các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn tỉnh
8/2003/CT-UB14/05/2003Attachment IconV/v Tổ chức các ḱ thi tốt nghiệp năm học 2002-2003 trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
7/2003/CT-UB12/05/2003Attachment IconV/v Thực hiện Tuần lễ Quốc gia nước sạch & vệ sinh môi trường, kỉ niệm ngày Môi trường Thế giới và phát động phong trào trồng cây nhân dân năm 2003 trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 4/20034/2003
Show details for 3/20033/2003
Show details for 1/20031/2003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470