CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Hide details for 19991999
Show details for 12/199912/1999
Hide details for 11/199911/1999
38/1999/CT-UB30/11/99Attachment IconV/v Tăng cường phối hợp, hỗ trợ lực lượng kiểm lâm và các ngành chức năng trong quá tŕnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra truy quưet bảo vệ rừng và kiểm tra, kiểm soát lâm sản
37/1999/CT-UB18/11/99Attachment Iconv/v Triển khai thực hiện chiến dịch "Những ngày tiêm chủng khu vực năm 1999"
36/1999/CT-UB08/11/99Attachment IconV/v Tổ chức kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/1999
35/1999/CT-UB01/11/99Attachment IconV/v triển khai thực hiện Nghị định sô 40/CP ngày 23/6/1999 của Chính Phủ về Công an xă
Show details for 10/199910/1999
Show details for 9/19999/1999
Show details for 8/19998/1999
Show details for 7/19997/1999
Show details for 5/19995/1999
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470