CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Hide details for 20162016
Show details for 12/201612/2016
Show details for 9/20169/2016
Hide details for 8/20168/2016
13/2016/CT-UBND31/08/2016Attachment IconTổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X
10/2016/CT-UBND01/08/2016Attachment IconV/v tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với những vụ việc khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai
Show details for 6/20166/2016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470