CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20162016
Hide details for 20152015
Show details for 12/201512/2015
Hide details for 10/201510/2015
15/2015/CT-UBND27/10/2015Attachment Iconv/v đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xă trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
14/2015/CT-UBND16/10/2015Attachment Iconv/v tăng cường công tác quản lư đối với các Qũy tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước
13/2015/CT-UBND05/10/2015Attachment Iconv/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh BP
Show details for 8/20158/2015
Show details for 7/20157/2015
Show details for 6/20156/2015
Show details for 2/20152/2015
Show details for 1/20151/2015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470