CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Hide details for 20102010
Show details for 12/201012/2010
Show details for 11/201011/2010
Hide details for 9/20109/2010
14/2010/CT-UBND15/09/2010Attachment Iconviệc tăng cường biện pháp quản lư, ngăn chặn t́nh trạng
bán điều non, cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
13/2010/CT-UBND 08/09/2010Attachment IconVề tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa
văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 8/20108/2010
Show details for 7/20107/2010
Show details for 6/20106/2010
Show details for 5/20105/2010
Show details for 2/20102/2010
Show details for 1/20101/2010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470