CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hnhHĐND-UBND cấp huyện
 

        



Số/K hiệu Ngy Tm tắt nội dung
Show details for HĐND huyện Bnh LongHĐND huyện Bnh Long
Hide details for HĐND huyện B Gia MậpHĐND huyện B Gia Mập
Show details for Cng văn HĐND huyện B Gia MậpCng văn HĐND huyện B Gia Mập
Hide details for Nghị quyết HĐND huyện B Gia MậpNghị quyết HĐND huyện B Gia Mập
Hide details for 20172017
Hide details for 12/201712/2017
10/NQ-HĐND20/12/2017Attachment IconVề chương trnh hoạt động của HĐND huyện năm 2018
8/NQ-HĐND20/12/2017Attachment IconVề kế hoạch pht triển kinh tế- x hội, quốc phng - an ninh năm 2018
8/NQ-HĐND20/12/2017Attachment IconVề kế hoạch pht triển kinh tế- x hội, quốc phng - an ninh năm 2018
7/2017/NQ-HĐND20/12/2017Attachment IconThng qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư cng trung hạn giai đoạn 2016-2020 trn địa bn huyện B Gia Mp
7/NQ-HĐND20/12/2017Attachment IconThng qua dự ton thu, chi ngn sch nh nước năm 2018
6/2013/NQ-HĐND20/12/2017Attachment IconThng qua đồ n Quy hoạch pht triển mạng lưới giao thng nng thn huyện B Gia Mập, tỉnh Bnh Phước đến năm 2020 v tầm nhn đến năm 2030
5/2017/NQ-HĐND20/12/2017Attachment IconThng qua kế hoạch đầu tư cng năm 2018 huyện B Gia Mập
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for HĐND huyện B ĐăngHĐND huyện B Đăng
Show details for HĐND huyện B ĐốpHĐND huyện B Đốp
Show details for HĐND huyện Chơn ThnhHĐND huyện Chơn Thnh
Show details for HĐND huyện Hớn QuảnHĐND huyện Hớn Quản
Show details for HĐND huyện Lộc NinhHĐND huyện Lộc Ninh
Show details for HĐND huyện Ph RiềngHĐND huyện Ph Riềng
Show details for HĐND huyện Phước LongHĐND huyện Phước Long
Show details for HĐND huyện Đồng PhHĐND huyện Đồng Ph
Show details for HĐND thị x Bnh LongHĐND thị x Bnh Long
Show details for HĐND thị x Phước LongHĐND thị x Phước Long
Show details for HĐND thị X Đồng XoiHĐND thị X Đồng Xoi
Show details for UBND huyện Bnh LongUBND huyện Bnh Long
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470