CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Hide details for 20192019
Show details for 7/20197/2019
Show details for 6/20196/2019
Show details for 5/20195/2019
Hide details for 4/20194/2019
753/QĐ-UBND18/04/2019Attachment IconBan hành quy định về mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
731/QĐ-UBND12/04/2019Attachment IconPhê duyệt đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xă hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh B́nh Phước giai đoạn 2019-2020 theo quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
720/QĐ-UBND10/04/2019Attachment IconSửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Tư pháp ban hành tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
720/QĐ-UBND10/04/2019Attachment IconSửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Tư pháp ban hành tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
719/QĐ-UBND10/04/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
718/QĐ-UBND10/04/2019Attachment IconSửa đổi, bổ sung và thay thế 03 thủ tục hành chính về lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Tư pháp
709/QĐ-UBND08/04/2019Attachment IconBan hành Danh mục các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh B́nh Phước
683/QĐ-UBND05/04/2019Attachment IconSửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Tư pháp được ban hành tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
681/QĐ-UBND05/04/2019Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh B́nh Phước
643/QĐ-UBND04/04/2019Attachment IconBan hành quy chế phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xă hội ở cơ sở, bảo vệ và pḥng, chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Show details for 3/20193/2019
Show details for 2/20192/2019
Show details for 1/20191/2019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470