CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Hide details for 20192019
Show details for 7/20197/2019
Show details for 6/20196/2019
Show details for 5/20195/2019
Show details for 4/20194/2019
Show details for 3/20193/2019
Hide details for 2/20192/2019
377/QĐ-UBND28/02/2019Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
376/QĐ-UBND28/02/2019Attachment IconThành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
357/QĐ-UBND26/02/2019Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước
346/QĐ-UBND25/02/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, sở TN&MT, Văn pḥng Đăng kư đất đai, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành TN&MT trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
345/QĐ-UBND25/02/2019Attachment IconBăi bỏ các quyết định chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
306/QĐ-UBND18/02/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tiếp nhận và thực hiện tại sở Tư pháp, tại pḥng Trung tâm thuộc sở, Văn pḥng Công chứng, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh
280/QĐ-UBND13/02/2019Attachment Iconphê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 quần thể VH- cứu sinh Bà Rá, phường Sơn Giang, TX Phước Long
Show details for 1/20191/2019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20042004
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470