CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for 20202020
Hide details for 11/202011/2020
2837/QĐ-UBND13/11/2020Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và băi bỏ trong lĩnh vực bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành LĐ-TB&XH
2832/QĐ-UBND12/11/2020Attachment Icon Điều chỉnh Quyết định 2461/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh
2814/QĐ-UBND10/11/2020Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch Kiến trúc và nâng cấp mức độ Dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
2814/QĐ-UBND10/11/2020Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch Kiến trúc và nâng cấp mức độ Dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
2813/QĐ-UBND10/11/2020Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh
2812/QĐ-UBND10/11/2020Attachment Icon Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh
2811/QĐ-UBND10/11/2020Công bố chuẩn hóa quy tŕnh giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành GD&ĐT trên địa bàn tỉnh
2802/QĐ-UBND10/11/2020Attachment IconGiao dự toán thu, chi hoạt động thu phí, lệ phí năm 2020 của đơn vị
2764/QĐ-UBND05/11/2020Attachment IconThu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, cho Công ty Cổ phần Đầu tư - Bất động sản Thành Phương thuê đất để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Tân Tiến 1
2758/QĐ-UBND03/11/2020Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo pḥng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh BP
2737/QĐ-UBND02/11/2020Attachment Icon Thành lập Ban tổ chức "Hội chợ Công Thương khu vực miền Đông Nam Bộ - BP năm 2020"
Hide details for 10/202010/2020
2664/QĐ-UBND26/10/2020 Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc phạm vi chức năng quản lư của sở Ngaoị vụ trên địa bàn tỉnh
2663/QĐ-UBND26/10/2020 Công bố chuẩn hóa quy tŕnh giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thâm quyền quản lư và giải quyết của ngành TT&TT trên địa bàn tỉnh
2630/QĐ-UBND23/10/2020Attachment Icon Phê duyệt phương án khám, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Trung tâm Y tế thị xă PL
2565/QĐ-UBND15/10/2020Attachment IconThành lập Hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng xác định chất lượng c̣n lại, giá trị lâm sản tồn của các dự án trên địa bàn tỉnh
2560/QĐ-UBND15/10/2020Attachment Icon Quyết định chủ trương đầu tư Công ty TNHH Chăn nuôi Nhất Thịnh
2557/QĐ-UBND13/10/2020Công bố chuẩn hóa quy tŕnh giải quyết hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Cục Văn thư - Lưu trữ UBND cấp huyện, UBND cấp xă thuộc thẩm quyền quản lư và gảii quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh
Hide details for 9/20209/2020
2385/QĐ-UBND25/09/2020Attachment Icon Ban hành quyc hế phối hợp liên ngành về gảii quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh
2383/QĐ-UBND25/09/2020Attachment IconKhen thưởng cho các tập thể, cá nhân đă có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "đổi mới, phát triển nâng cao hoạt động của các HTX, liên hiệp hợp tác xă" giai đoạn 2015-2020
2382/QĐ-UBND25/09/2020Attachment IconKhen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "nông dân B́nh Phước thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2020
2380/QĐ-UBND25/09/2020Attachment IconKiện toàn Ban quân dân y tỉnh B́nh Phước
2367/QĐ-UBND23/09/2020Attachment IconQuyết định chủ trương đầu tư Công ty TNHH Bất Động sản VNAM
2366/QĐ-UBND23/09/2020Attachment Icon Quyết định chủ trương đầu tư Công ty Cổ phần Thành An B́nh Phước
2357/QĐ-UBND23/09/2020Attachment Icon Thành lập tổ giúp việc của UBND tỉnh BP hỗ trợ đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đôi với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Mỹ Nga
2349/QĐ-UBND21/09/2020Attachment IconQuyết định chủ trương đầu tư Công ty TNHH XNK Kim Ngọc
2347/QĐ-UBND21/09/2020Attachment Icon Quyết định chủ trương đầu tư Hộ kinh doanh Nguyễn Huy Long
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470