CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Hide details for 20122012
Hide details for 12/201212/2012
42/2012/QĐ-UBND28/12/2012Attachment IconVề việc ban hành mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
41/2012/QĐ-UBND28/12/2012Attachment IconBan hành Quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chỉ tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao do tỉnh B́nh Phước tổ chức
40/2012/QĐ-UBND21/12/2012Attachment IconBan hành Biểu giá một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
39/2012/QĐ-UBND21/12/2012Attachment IconVề việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh B́nh Phước năm 2013
38/2012/QĐ-UBND21/12/2012Attachment IconQuy định một số chế độ đối với lực lượng Công an xă khi làm nhiệm vụ thường trực trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
37/2012/QĐ-UBND 21/12/2012Attachment IconV/v ban hành quy định mức chi, lập, quản lư, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lư, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
36/2012/QĐ-UBND21/12/2012Attachment IconVề việc Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và phụ cấp trách nhiệm quản lư đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
35/2012/QĐ-UBND21/12/2012Attachment IconVề việc Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lư đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh
34/2012/QĐ-UBND03/12/2012Attachment IconVề việc ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh
Show details for 11/201211/2012
Show details for 10/201210/2012
Show details for 9/20129/2012
Show details for 7/20127/2012
Show details for 6/20126/2012
Show details for 5/20125/2012
Show details for 4/20124/2012
Show details for 3/20123/2012
Show details for 2/20122/2012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470