CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Hide details for 20122012
Show details for 12/201212/2012
Show details for 11/201211/2012
Show details for 10/201210/2012
Show details for 9/20129/2012
Show details for 7/20127/2012
Show details for 6/20126/2012
Show details for 5/20125/2012
Show details for 4/20124/2012
Show details for 3/20123/2012
Hide details for 2/20122/2012
4/2012/QĐ-UBND16/02/2012Attachment IconBan hành quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích các hợp tác xă và tổ hợp tác trong việc xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản, t́m kiếm thị trường
3/2012/QĐ-UBND09/02/2012Attachment IconVề việc ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh
2/2012/QĐ-UBND08/02/2012Attachment IconCông bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470