CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Hide details for 20122012
Show details for 12/201212/2012
Show details for 11/201211/2012
Show details for 10/201210/2012
Show details for 9/20129/2012
Show details for 7/20127/2012
Hide details for 6/20126/2012
20/2012/QĐ-UBND29/06/2012Attachment IconQuy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
19/2012/QĐ-UBND20/06/2012Attachment IconĐiều chỉnh Điều 3 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 của UBND tỉnh
18/2012/QĐ-UBND13/06/2012Attachment IconQuy định quản lư và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 5/20125/2012
Show details for 4/20124/2012
Show details for 3/20123/2012
Show details for 2/20122/2012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470