CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for 7/20177/2017
7/CT-UBND03/07/2017Attachment IconTăng cường biện pháp quản lư, ngăn chặn t́nh trạng bán điều non, vay tiền lăi suất cao, cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
6/CT-UBND03/07/2017Attachment IconTriển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh
Show details for 4/20174/2017
Show details for 3/20173/2017
Show details for 2/20172/2017
Show details for 1/20171/2017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20042004
Show details for 19971997
Show details for Chỉ thị UBND tỉnhChỉ thị UBND tỉnh
Show details for Quyết định của Chủ tịchQuyết định của Chủ tịch
Show details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Show details for Quyết định UBND tỉnhQuyết định UBND tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470