CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hnhHĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 11/ /2020/NQ-HĐND
Ngy k

13/07/2020

Người k Huỳnh Thị Hằng
Trch yếu Nghị quýt ś: 11/2020/NQ-HĐND v̀ vịc quy định mức chi qu tặng chc thọ, mừng thọ người cao tuổi trn địa bn tỉnh Bnh Phước.
Cơ quan ban hnh HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

11-2020-nq-hdnd.pdf 94(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470