CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị UBND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 13/ 2016/CT-UBND
Ngày kư

31/08/2016

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Tổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Chỉ thị UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

CT 13.pdf 150(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470