CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 19/ 2008/NQ-HĐND
Ngày kư

10/12/2008

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2009
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
01.NQ 19 TINH.doc 73(Kbytes)
KEM THEO NQ 19 TINH.xls 135(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470