CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 7/ 2018/NQ-HĐND
Ngày kư

12/07/2018

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lư, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lư trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2018-07-2018-nq-hdnd.pdf 807(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470