CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1/ NQ-HĐND
Ngày kư

30/07/2015

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh B́nh Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2015-01-nq.pdf 44(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470