CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phn loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 14/ 2014/NQ-HĐND
Ngy k

10/12/2014

Người k Nguyễn Tấn Hưng
Trch yếu v̀ mở ṛng thực hịn Đ̀ án thí đỉm thành ḷp Ban của Ḥi đ̀ng nhn dn ćp xã của tỉnh
Cơ quan ban hnh HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2014-14-2014-nq-hdnd.pdf 92(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470