CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 26/ 2006/NQ-HĐND
Ngày kư

08/12/2006

Người kư Nguyễn Minh Được
Trích yếu Thông qua Đề án thực hiện các giải pháp giảm tội phạm, ma túy, tệ nạn xă hội, lây nhiễm HIV/AIDS và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2010
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

11. NQ 26 TỈNH.doc 35(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470