CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 5/ NQ-HĐND
Ngày kư

21/06/2011

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách của HDND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

NQ 05 HDND.doc 42(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470