CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 27/ 2012/NQ-HĐND
Ngày kư

17/12/2012

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Thông qua Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh B́nh Phước năm 2013
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
, ,
NQ 27 tinh.doc 147(Kbytes)
KT 01.xls 117(Kbytes)
KT 02.xls 3111(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470