CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1/ 2009/NQ-HĐND
Ngày kư

31/07/2009

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu về điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2009
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
NQ 01 - TINH.doc 38(Kbytes)
KEM THEO NQ 01 - TINH 2009.xls 61(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470