CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 5/ 2009/NQ-HĐND
Ngày kư

31/07/2009

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu điều chỉnh định mức phân bổ chi quản lư hành chính Nhà nước, Đảng, Đoàn thể tại Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

NQ 05 HDND TINH.doc 28(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470