CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 9/ 2009/NQ-HĐND
Ngày kư

31/07/2009

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; chế độ thu, nộp, quản lư và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

09.doc 41(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470