CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2/ NQ-HĐND
Ngày kư

31/07/2014

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Thông qua phương án thành lập ấp Suối Thôn thuộc xă Lộc Ḥa huyện Lộc Ninh và Thôn 10 thộc xă Đắk Ơ huyện Bù Gia Mập
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

(2).pdf 63(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470