CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2/ NQ-HĐND
Ngày kư

30/07/2015

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh B́nh Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2015-02-nq.pdf 57(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470