CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phn loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 20/ 2014/NQ-HĐND
Ngy k

10/12/2014

Người k Nguyễn Tấn Hưng
Trch yếu V̀ vịc thng qua mức thu phí sử dụng đường ḅ dự án BOT Qúc ḷ 13, đoạn từ km 62 + 700 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đ́n km 95 + 000 (thị tŕn An Ḷc – Bình Long – Bình Phước)
Cơ quan ban hnh HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

2014-20-2014-nq-hdnd.pdf 92(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470