CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 21/ 2016/NQ-HĐND
Ngày kư

07/12/2016

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu về Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh B́nh Phước áp dụng cho năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

NQ21.pdf 97(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470