CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 16/ 2007/NQ-HĐND
Ngày kư

30/11/2007

Người kư Nguyễn Hữu Luật
Trích yếu Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2008
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
13. NQ 16 - HĐND TỈNH.doc 33(Kbytes)
scan0002.pdf 616(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470