CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 8/ NQ-HĐND
Ngày kư

30/06/2016

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Về việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh B́nh Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

08.pdf 32(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470