CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 25/ 2008/NQ-HĐND
Ngày kư

10/12/2008

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Băi bỏ và điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND ngày 30/11/2007 của HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

07.NQ 25 HDND.doc 39(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470