CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2/ 2019/NQ-HĐND
Ngày kư

05/07/2019

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Quy định mức mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lư người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

02-2019 hdnd.pdf 74(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470