CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 19/ 2006/NQ-HĐND
Ngày kư

08/12/2006

Người kư Nguyễn Minh Được
Trích yếu Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
4. NQ 19 TỈNH .doc 31(Kbytes)
KÈM THEO NQ 19 HĐND TỈNH.xls 95(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470