CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3/ 2015/NQ-HĐND
Ngày kư

30/07/2015

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Thông qua Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh B́nh Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019.
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

03-2015-nq.pdf 2908(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470