CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 71/ 2006/QĐ-UBND
Ngày kư

13/07/2006

Người kư Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu Ban hành quy chế quản lư , thực hiện đề án hổ trợ xây dựng nhà t́nh thương cho hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh B́nh Phước trong giai đoạn 2006-2010
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

QD 71.doc 40(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470