CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 9/ 2020/QĐ-UBND
Ngày kư

16/05/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung, băi bỏ một số điều của quy định về quản lư dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

09.pdf 2052(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470