CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 35/ 2009/QĐ-UBND
Ngày kư

06/08/2009

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Về việc băi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 14/9/2006 và Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND ngày 03/10/2006
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 35.doc 29(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470