CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 59/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

10/06/2005

Người kư Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu V/v ban hành Quy chế tổ chức , hoạt động của Ban chỉ đạo pḥng ,chống AIDS và tệ nạn ma túy , mại dâm tỉnh B́nh Phước.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD59.pdf 2849(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470