CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 70/ 2006/QĐ-UBND
Ngày kư

12/07/2006

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu Ban hành Quy định tổ chức quản lư sử dụng xe thô sơ , xe gắn máy , xe mô tô hai bánh , xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách ,hàng hóa công cộng trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
So70.pdf 376(Kbytes)
So 70 - Quy dinh.pdf 716(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470